Zpět

Bilance plnění škod po orkánu Sabine

Od 9. února 2020 se Praha, střední Čechy, podobně jako další města a oblasti západní a střední Evropy, potýkala s cyklonem Sabine, který se rozvinul až do ničivé bouře. Omezil dopravu, dodávku energií a způsobil množství škod, které pojišťovny v následujících týdnech řešily.

Mezi nejčastěji nahlášenými škodami bylo poškození střech a přístřešků u budov, příp. poškození automobilů, které poškodily přilehlé popadané stromy. Pojišťovny se po skončení cyklonu dopočítaly škod až 600 milionů korun.

 

I pojišťovna ERGO tak řešila několik případů majetkových škod, které byly způsobeny tzv. “vyšší mocí” (tj. zapříčiněny živelnou pohromou). V ERGO se s nimi vypořádalo majetkové pojištění, které řeší škody na nemovitosti a domácnosti. Pojištění majetku pro budovy a byty typicky kryje škody na střechách, zdech, podlahách, stropech a ostatních částech bytu, které jsou jeho součástí.

 

Mezi nejčastějšími majetkovými škodami bylo po cyklonu Sabine poškození střech a přístřešků, poškozený nebo vyvrácený plot, poškození bazénu a jeho částí (např. krytina) nebo poškození majetku na zahradách (převrhnuté květináče apod.). Finanční výše těchto škod se pak pohybovala od několika tisíc do desítek tisíc korun. Průměrně se pojistná událost pohybovala kolem částky 28 500 Kč. Zaregistrovali jsme ale i škody se statisícovými náklady.

 

Pokud byste v budoucnu řešili pojistnou událost způsobenou přírodními živly, nezapomeňte, že je potřeba ponechat škody v původním stavu, zdokumentovat je (foto, video) a okamžitě vše nahlásit pojišťovně. Ta Vás bude následně informovat o tom, jak dále postupovat. Rozsah škody doložíte pořízenými materiály, a to i v případě, že si ji k vám domů přijde nafotit terénní technik. 

Zpět