Zpět

Naše dostupnost během nouzového režimu i po jeho ukončení

Vážení klienti, rádi bychom vás informovali o možnostech, jak nás kontaktovat během nouzového stavu vyhlášeného českou vládou, i po jeho ukončení.

Od pondělí 18. 5. jsme pro Vás opět k dispozici na všech našich pobočkách! Pobočky a kontaktní místa jsou vybavena hygienickými pomůckami, abychom zachovali bezpečnost Vaši i našich pracovníků. Nemusíte mít tedy žádné obavy nás navštívit se svými požadavky. S ohledem na zachování bezpečné osobní vzdálenosti v případě současného příchodu více osob doporučujeme si schůzku předem telefonicky domluvit. 

Pokud není pro řešení Vašeho požadavku nezbytný osobní kontakt, můžete i nadále své požadavky na naši společnost řešit v maximální možné míře elektronicky a prostřednictvím naší klientské linky.

 

Jsme Vám i nadále k dispozici bez omezení na těchto kontaktech:

  • správa klientských požadavků a informace ke smlouvám: info@ergo.cz

 

Aktuální informace a další podrobnosti ke koronaviru v ČR můžete sledovat prostřednictvím digitální informační karty vydané Ministerstvem zdravotnictví.

V souvislosti s koronavirem byla také zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212 (ve zkušebním provozu). Linku 155 a 112 volejte jen v případě ohrožení života a zdraví. Více informací naleznete také na koronavirus.mzcr.cz, nebo právě v nové interaktivní kartě.     

Přejeme Vám klidné jaro a pevné zdraví.

tým ERGO pojišťovny

Zpět