Zpět

Naše dostupnost během nouzového režimu

Vážení klienti, rádi bychom vás informovali o možnostech, jak nás kontaktovat během nouzového stavu vyhlášeného českou vládou.

S ohledem na aktuální situaci Vás prosíme, abyste své požadavky na naši společnost řešili v maximální možné míře elektronicky a prostřednictvím naší klientské linky.

 

Jsme Vám i nadále k dispozici bez omezení na těchto kontaktech:

  • správa klientských požadavků a informace ke smlouvám: info@ergo.cz

 

Sídlo společnosti a naše pobočky a kontaktní místa jsou v rámci ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti uzavřena pro příchozí.

Po telefonické dohodě je možné se individuálně a v závislosti na místních provozních podmínkách na některých našich pobočkách a kontaktních místech domluvit na osobní návštěvě. Nicméně Vás prosíme, abyste své případné osobní návštěvy zvážili a omezili v rámci ochrany zdraví obou stran.

 

Věříme, že společně se nám podaří tuto mimořádnou událost zvládnout. Aktuální informace a další podrobnosti ke koronaviru v ČR můžete sledovat prostřednictvím digitální informační karty vydané Ministerstvem zdravotnictví.

V souvislosti s koronavirem byla také zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212 (ve zkušebním provozu). Linku 155 a 112 volejte jen v případě ohrožení života a zdraví. Více informací naleznete také na koronavirus.mzcr.cz, nebo právě v nové interaktivní kartě.     

Přejeme Vám klidné jaro a pevné zdraví.

tým ERGO pojišťovny

Zpět