Zpět

Pojištění odpovědnosti vám může ušetřit i miliony korun

Pojištění odpovědnosti - jedno z nejdůležitějších pojištění, které vám za nízkou částku může krýt záda i v případě milionových škod. Jedním z nejčastějších případů uplatňování škod je například vyplavení sousedů. V případě, že sousedi vlastní luxusně vybavený byt, se může jednat o pořádně nákladný malér. Anebo vyhoříte a poškodíte i část bytového domu. Pojištění odpovědnosti vám tak může pomoci ušetřit nemalé náklady.

Pojištění odpovědnosti je však několik typů, které si v tomto článku postupně nastíníme tak, abyste si po jeho přečtení dokázali snadno vybrat ten pravý.

Pojištění občanské odpovědnosti

První z typů pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou takovou činností, která je v občanském životě běžná. Spolu s pojištěným pak chrání i celou jeho rodinu. 

Způsobíte-li tedy škodu na majetku nebo na zdraví, například rozbijete v obchodě drahou vázu nebo na dovolené v italských horách srazíte na sjezdovce lyžaře, pojištění odpovědnosti tuto škodu finančně vykompenzuje, a vy se tak nemusíte bát mnoha katastrofálních dopadů na váš rodinný rozpočet. 

Výši limitů plnění si můžete nastavit od 3 do 10.000.000 Kč. Myslete však na to, že v životě se může přihodit cokoliv a dnešní limit za pár let nemusí už stačit.

Pojištění odpovědnosti od pojišťovny ERGO mimo jiné také skýtá mnohé výhody:

 • Pojištění platí po celém světě (zvládneme to tedy i s tím italským lyžařem).

 • Ochrana platí i pro všechny ostatní rodinné členy vaší domácnosti. 

 • Nezapomínáme ani na domácí zvířata – i ta jsou ve vašem pojištění zahrnuta.

 • Jednotný limit pro škody – platíte stejnou částku bez ohledu na to, zda způsobíte škodu na zdraví, majetku, či škodu finanční.

 • V pojištění neuplatňujeme spoluúčast na vrub klienta.

U pojištění občanské odpovědnosti existují také případy, při nichž nastává výluka a pojišťovna je v případě škody neproplácí. Těmi jsou:

 • Věci vypůjčené či pronajaté, s výjimkou škod způsobených požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží, vloupáním nebo loupeží.

 • Škody způsobené při plnění úkolu v pracovně-právních vztazích nebo při výkonu podnikatelské činnosti.

 • Pokuty, penále a podobné sankce.

Na tyto výluky je potřeba dát si pozor. Kompletní seznam výluk pro pojištění občanské odpovědnosti naleznete zde

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli

Toto pojištění vás chrání v případě, že jako zaměstnanec v pracovně-právním vztahu způsobíte při plnění pracovního úkolu škodu svému zaměstnavateli. Pojištění je platné po celém světě.

V České republice je zaměstnanec odpovědný do výše 4,5násobku svého hrubého příjmu. To znamená, že pokud jako zaměstnanec způsobíte v práci škodu ve výši 1.000.000 Kč, jste odpovědní pouze do 4,5násobku své hrubé mzdy a zbytek musí zaplatit zaměstnavatel. Je tedy dobré si předem zjistit, jakou částku byste v případě škody museli uhradit, a tomu uzpůsobit výši pojistné částky.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli nabízíme ve třech tarifech:

 • Standard – Základní úroveň pojištění – nevztahuje se na ty škody, které vzniknou při řízení dopravního prostředku nebo pracovního stroje. 

Při této variantně nezjišťujeme druh vaší pracovní činnosti.

 • Řidič – Řízení dopravního prostředku nebo pracovního stroje je v pojištění zahrnuto, ale pouze pro ty zaměstnance, kteří řízení nemají v popisu práce a za volantem se vyskytují maximálně polovinu pracovní doby.
 • Řidič PLUS – Oproti variantě Řidič je v pojištění Řidič PLUS zahrnut i ten případ, kdy vám zaměstnavatel vypůjčí auto pro osobní potřebu a vy jeho prostřednictvím způsobíte škodu. Automobil ale musí být havarijně pojištěný a limit výše je pak omezen na výši spoluúčasti na havarijním pojištění.

Stejně jako u pojištění občanské odpovědnosti, i zde existuje několik výluk, které se z pojištění odpovědnosti zaměstnance nehradí:

 • Zaměstnavatel má sídlo nebo místo podnikání mimo Českou republiku.

 • Penále, pokuty a sankce. Výjimku tvoří sankce při výpočtu daní, cla nebo veřejného pojištění.

 • Manko na svěřených ceninách, šecích a podobně.

 • Výroba vadného výrobku nebo vadná manuální práce.

 • Pochybení při ekonomických kalkulacích.

 • Ztráta svěřených věcí.

Veškeré podrobnosti naleznete v pojistných podmínkách.

Pojištění odpovědnosti pilota

Toto unikátní pojištění chrání všechny piloty před neúmyslnou škodou, způsobenou použitím vypůjčeného letadla. Za takové letadlo se považuje i to, které sami vlastníte, pokud vám patří menší než poloviční podíl tohoto letadla. Toto pojištění navíc platí po celém světě. Limit plnění si můžete nastavit v rozmezí 50 - 600 000 Kč.

POZOR: Jako pilot ručíte za letadlo až do výše spoluúčasti, sjednané v havarijní pojistce. V případě, že letadlo nebylo pojištěné, ručíte pak za celou škodu.

Na které prostředky se pojištění vztahuje? 

Mezi zahrnuté druhy patří letadla, vrtulníky, kluzáky, ze sportovních létajících zařízení jsou to pak ultralehké vrtulníky, ultralehké letouny a ultralehké motorové vírníky.

Výluky v pojištění, které byste opět měli mít na paměti:

 • Tažení, či tlačení letadla (s výjimkou přemisťování v hangáru).

 • Pokud odstavené letadlo nebylo zajištěno předepsaným způsobem.

 • Při vzletu z místa, které k vzletu není uzpůsobeno.

 • Při přistání na místo, které k přistání není uzpůsobeno. (Výjimku tvoří nouzové přistání)

 • Pokud letadlo nebo jeho pilot neměl v době pojistné události způsobilost k letu.

Všechny podrobnosti najdete pěkně pohromadě v tomto dokumentu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím online formuláře nebo na Zákaznické lince +421 221 585 111. Jsme tu pro vás.

Zpět