Zpět

Souhrn informací k jednotlivým typům pojištění a koronaviru

V souvislosti s šířením onemocnění koronavirem jsme si pro vás připravili souhrn informací, jakým způsobem jsou kryta případná rizika této nákazy u jednotlivých typů pojištění.

Životní pojištění

U produktů životního pojištění je v případě úmrtí (tedy i z důvodu onemocnění koronavirem) pojištěné osoby vyplacena sjednaná pojistná částka dle příslušných podmínek pojištění.

U úrazové části těchto pojištění (trvalé následky úrazu, doživotní úrazový důchod, denní odškodné při pracovní neschopnosti, doba nezbytného léčení úrazu, denní odškodné při pobytu v nemocnici, kosmetické operace a další) nejsou rizika spojená s koronavirem kryta, protože se jedná o úrazová připojištění, která souvisí s případnými úrazy pojištěné osoby. Nikoli tedy s nemocemi, kam koronavirus patří.

Pojištění schopnosti splácet úvěr

U produktu pojištění schopnosti splácet úvěr je v případě úmrtí pojištěné osoby z jakékoli příčiny (tedy i z důvodu onemocnění koronavirem) vyplacen zůstatek úvěru v dohodnuté výši dle příslušných podmínek pojištění. Obdobně bude plněno z pojištění trvalé invalidity, pracovní neschopnosti či pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pokud byla tato krytí klientem sjednána. Rádi bychom vás však upozornili na skutečnost, že případné pojistné plnění z tohoto pojištění je ve většině případů zasíláno finanční instituci, u které máte úvěr sjednaný, a ne přímo pojištěné či oprávněné osobě.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění souvisí s případnými úrazy pojištěných osob. Nikoli tedy s nemocemi, kam koronavirus patří. Rizika spojená s koronavirem zde tedy nejsou kryta.

Zdravotní pojištění cizinců Welcome

V případě, že se cizinec pojištěný produktem WELCOME v libovolném tarifu nakazí koronavirem, hradíme náklady na léčebné výlohy do sjednaného limitu. K dispozici jsou mu v rámci pojištění také asistenční služby.

Pojištění při pobytu v nemocnici – sjednávané pouze přes Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR

V případě hospitalizace následkem nemoci jsou rizika spojená s koronavirem kryta dle sjednané pojistné částky denního odškodného. V případě hospitalizace následkem úrazu nejsou rizika spojená s koronavirem kryta, protože se jedná o pojištění, která souvisí s případnými úrazy pojištěné osoby. Nikoli tedy s nemocemi, kam koronavirus patří.

Cestovní pojištění

Situace okolo koronaviru a cestovního pojištění se dynamicky vyvíjí. Proto ji neustále sledujeme, vyhodnocujeme a aktuální informace vám přinášíme prostřednictvím našich webových stránek a Často kladených dotazů ke koronaviru a cestovnímu pojištění.

Zpět