Zpět

Trendy v pojistných podvodech 2018

Pojistné podvody v Česku jsou velmi aktuálním tématem. V letošním roce se na první příčku opět dostávají podvody s auty. Loni je nahradily podvody s lidským zdravím. Celkový poměr mezi nimi je však velmi vyrovnaný. Vymýšlejí se také stále nové triky a lidé se snaží přijít si podváděním na více peněz, než tomu bylo doposud. Kromě “klasických” podvodů s vozidly přibývají případy, kdy se lidé snaží vydělat na životním a úrazovém pojištění. Co je to přesně pojistný podvod? A jaké jsou nejnovější “trendy” v podvádění?

Pojistným podvodem se podle České asociace pojišťoven rozumí “jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny.” Pojistného podvodu se dopouští ten, kdo uvádí nepravdivé či zkreslené údaje, a také ten, kdo některé údaje zamlčuje, nebo úmyslně vyvolá pojistnou událost či nadhodnocuje vzniklé škody.

Úrazy v exotických destinacích

I pojistné podvody mají svou sezónnost. Se začátkem letní turistické sezóny přibývá podvodů s cestovním pojištěním. Jde hlavně o fingovaná odcizení zavazadel při přepravě či umělé navyšování škod v souvislosti s krádežemi zavazadel či věcí z vozidel.

Často si také lidé vymýšlejí nemoci a úrazy, které se jim údajně přihodily v exotických destinacích, a padělají zdravotnické dokumenty. Počítají pak s tím, že si pojišťovna dané údaje nebude schopna v zahraničí ověřit. Zde rovnou upozorňujeme na to, že každá pojišťovna kromě interních specialistů disponuje i asistenční službou, která má rozsáhlou síť zahraničních kontaktů a možností, jak si údaje ověřit.. Při cestách do zahraničí se také množí případy toho, kdy se klient pojistí u několika pojišťoven a poté posílá falešnou dokumentaci na všechny, aby získal co nejvíce peněz. Pojišťovny však mají mechanismy i pro tyto případy a tak je pro ně snadné podobnou událost odhalit.

Falešné dopravní nehody

Evergreenem v podvodech jsou již zmíněné falešné dopravní nehody a smyšlené krádeže aut. Fingované dopravní nehody se často děly v noci na odlehlých místech a aktéři, kteří zde figurovali, se většinou znali. Dnes je stále častější, že se tyto “nehody” stávají na frekventovanějších místech s cílem zajistit si náhodné svědky. Přibývá také případů “vybržďování”, kdy se řidič snaží úmyslně vyprovokovat dopravní nehodu.

Sebepoškozování

Dalším obvyklým případem je sebepoškozování, přestože je velmi snadné jej odhalit. Některé takové podvody se zdravím jsou na hranici naivity, lidského zoufalství a tíživých finančních situací. Existují případy, kdy si klienti sami rozdrtili prsty, či nechali zlámat kosti. Odhalení podobných případů bývá snadné zejména proto, že se lidé sami nakonec podřeknou nebo své počínání sdílejí na sociálních sítích. Jindy podvodu nasvědčují ostatní okolnosti, za jakých k němu došlo či životní situace poškozeného. V podobných pojistných podvodech často bohužel figurují i sami lékaři, kteří ošetřují fiktivní úrazy a vystavují falešné zprávy. Tyto úkony pak vykazují pojišťovnám.

Organizované skupiny

Nejen jednotlivci však páchají pojistné podvody. Často se formují také organizované podvodné skupiny. Známým organizovaným zločinem byl například podvod s vodovodními škodami. Rozsáhlá kauza pojišťovacích podvodů fungovala tak, že organizátoři vyhledávali klienty pojišťovny, které zapojili do zinscenování fingovaných vodovodních škod (prasklé potrubí, ucpaný odpad apod.). Gang využíval tzv. „bílé koně“, tedy osoby, které měly zakrýt skutečného organizátora podvodu. Celá kauza však byla odhalena.

Pravděpodobnost odhalení se rok od roku zvyšuje

Každým rokem se díky stále sofistikovanějším metodám vyšetřování zvyšuje pravděpodobnost odhalení. Detektivové dnes nepracují pouze “od stolu”, ale také v terénu, hovoří se svědky a mají přístup k dokumentacím. Pojišťovny navíc spolupracují mezi sebou a vyměňují si důležité informace. Disponují také celou řadou moderních analytických nástrojů a programů.

Lidé si dodnes často neuvědomují, že pojistný podvod je trestným činem (§ 210 trestního zákoníku), za který hrozí odnětí svobody na 2 - 10 let, zákaz činnosti, propadnutí věci, či peněžitý trest. Pojistné podvody tak zůstávají jakousi stálicí a jejich počet příliš neklesá.

Zpět