Zpět

Vyznejte se v pojištění velkých budov

Do skupiny velkých budov se řadí budovy obytné, kancelářské, školní, a to jak zkolaudované, tak i budovy ve výstavbě. Mezi pojištění velkých budov lze ale zahrnout také jejich součásti – třeba garáž, zahradní domek nebo altán. Jejich pojištění patří do kategorie pojištění majetku.

Pojištění velkých budov je důležitou součástí správy nemovitosti a prevence před hrozícími nebezpečími, kterým se i při nejvyšší míře opatrnosti nelze nikdy zcela vyhnout.

Jaké jsou možnosti v pojištění velkých budov? A na co si dát při pojištění těchto budov pozor? To všechno vám nastíníme v následujícím článku.

Ochraňte se před počasím i street artem

V prvé řadě pojištění myslí na neúprosné působení živlů. Mezi ně patří například požár, výbuch, povodeň, záplava, zemětřesení, tíha sněhu, sesuv půdy, ale třeba i pád stromu nebo letadla (z libovolných příčin). 

Náhradu ale můžete žádat i v případě finančních ztrát z ušlého nájemného.

Opomenuta nezůstávají ani nebezpečí vandalismu, při kterém byla budova poškozena malbami, kresbami nebo nápisy obecně známými jako „graffiti“.

A počítat je nutno i se škodami způsobenými zvěří, obvykle na fasádě budovy. 

Pojištění majetku kryje automaticky i odpovědnost za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy.

Kolik to bude stát?

Nejdůležitějším parametrem je pojistná částka. Pojistná částka se většinou stanovuje jako hodnota domu a případně vedlejších staveb a určuje výši maximálního plnění pojišťovnou v případě pojistné události. Částka pojistného, kterou budete platit, je pak určena podle vámi požadované pojistné částky a rozsahu připojištění, která si ke smlouvě sjednáte navíc.

Pojistné je možné platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

S pojištěním průběžně pracujte

Ceny budov za posledních několik let vzrostly tak výrazně, že není vhodné zůstávat u původní pojistné částky. Sledujte průběžně ceny nemovitostí na trhu a dbejte na aktualizaci pojištění ohledně změn na nemovitosti, kterými jsou například rekonstrukce, dostavby apod. To všechno přirozeně navyšuje hodnotu vaší nemovitosti. 

Nedojde-li k zásadním změnám na pojistném riziku, přičemž je zapotřebí reagovat okamžitě, je vhodné k revizi přistoupit zhruba každé dva roky.

V případě, že hodnotu ceny záměrně snížíte, nemáte dostatečné zkušenosti se zvolením částky pojištění, či nedbáte na aktualizaci ceny nemovitosti, může vzniknout tzv. podpojištění. To může mít rozsáhlé následky v případě vzniklé škody – pokud totiž máte ve smlouvě výrazně nižší hodnotu nemovitosti, než jaká je její skutečná hodnota, může pojišťovna vyplatit v případě škody méně peněz.

Pojistnou částku pro pojištění budov (včetně vedlejších staveb v ceně pojištění) určujete na základě reálné hodnoty pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy (např. znalecký posudek či odhad.

Nezacházejte ani do opačného extrému: takzvaného přepojištění. Pojišťovna vždy vyplácí jen skutečnou hodnotu nemovitosti, tudíž pokud jste měli dům za šest milionů korun pojištěný na jedenáct milionů, od pojišťovny dostanete maximálně šest milionů korun.

Nebojte se zeptat

Detailní informace k pojištění obytných, školních a kancelářských budov najdete také v produktové sekci.

V případě zájmu kontaktujte naše specialisty a získejte nabídku ušitou na míru vaší budově.

Zpět