FATCA ve společnosti ERGO pojišťovna

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je nový americký zákon, který nabyl účinnosti dne 1. července 2014. FATCA je základním právním rámcem, na základě kterého jsou finanční instituce povinny hlásit informace o daňových rezidentech USA americkému daňovému úřadu (IRS – Internal Revenue Service).

ERGO pojišťovna, a. s., stejně jako ostatní společnosti skupiny ERGO, přijala veškerá opatření ke splnění svých povinností vyplývajících z FATCA.

ERGO pojišťovna, a. s. je registrována na stránkách IRS a bylo jí přiděleno registrační číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number) 7S01XH.00031.ME.203.