Právní informace

Činnost ERGO pojišťovny, a.s. se řídí platnou legislativou ČR, a to zejména následujícími profesními zákony, které jsou v detailním náhledu rovněž na webových stránkách České asociace pojišťoven.

  • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Naše společnost je členem ČAP.