Zpět na přehled

ERGO ombudsman

Ombudsman je prostředníkem a smírčí osobou v případě rozporů mezi klientem a naší společností. Za rozpornou bývá považována situace, kdy klient dle svého názoru nedocílil spravedlivého výsledku v rámci standardních postupů.

Pro tyto případy nabízíme klientovi doplňující možnost být vyslyšen.

Práce ERGO ombudsmana

Ombudsman vyjednává smír interně. Ombudsman se nezapojí, pokud je již záležitost projednávaná u soudu. Totéž platí i pro případy, kdy klient předal řešení problému právníkovi či podal stížnost u jiného orgánu, např. České národní banky.

Není-li nalezení řešení v možnostech ombudsmana, postoupí ombudsman vyjasnění otázek příslušným útvarům společnosti.

Ombudsman řeší záležitosti bez zbytečného odkladu, maximálně ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti o přezkoumání postupu vyřizování stížnosti.

Jak kontaktovat ERGO ombudsmana

Impulsem pro činnost ombudsmana jsou klientské žádosti o podporu. Tyto žádosti se podávají písemně a obsahují vždy:

  • Jméno, příjmení pojistníka / pojištěnce
  • Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail)
  • Číslo pojistné smlouvy / škodné události
  • Co nejpřesnější popis daného problému

Podmínkou pro činnost ombudsmana je existence pojistné smlouvy s klientem. Ombudsman pomáhá najít smírčí řešení např. v případech souvisejících se zprostředkováním pojištění a pojistnou smlouvou, zpracováním škod a škodním plněním a procesem výpovědi.

Emailový kontakt na ombudsmana je: ombudsman@ergo.cz