Zpět na přehled

Hlášení škod

V případě pojistné události mimo ČR se obracejte na asistenční službu EuroCenter Prague, s.r.o. (dříve EuroAlarm Assistance Prague s.r.o.) na telefonním čísle +420 221 860 626, emailová adresa help@euro-alarm.cz.

Pro hlášení škod můžete využít písemný formulář, který naleznete v sekci Formuláře ke stažení a následně si jej vytisknete a vyplněný zašlete zpět na adresu naší centrály.

V neposlední řadě můžete pro vybrané typy pojistných událostí využít i možnost hlášení škod online, viz níže.

Cestovní pojištění

Museli jste v zahraničí navštívit lékaře či lékarnu? Uplatněte svůj nárok z pojištění léčebných výloh v zahraničí

Způsobili jste neúmyslnou škodu 3. osobě? Nahlašte svou škodu z pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí

Došlo k poškození či odcizení Vašich zavazadel? Uplatněte svůj nárok z pojištění zavazadel

Úrazové pojištění

Došlo k poškození Vašeho zdraví v důsledku úrazu? Nahlašte nám svou škodnou událost z úrazového pojištění
Současně předložte tento formulář svému lékaři k vyplnění.

Zanechal Váš úraz s odstupem 1 roku trvalé následky? Vyplňte žádost o přezkoumání trvalých následků

Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti

V případě škodné události kontaktujte telefonicky naši klientskou linku na čísle +420 221 585 111.

Pokud jsou telefonní linky momentálně nedostupné, vyplňte prosím následující formulář a my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat.

Pro pomoc v nouzi (např. zajištění zámečníka, řemeslníka či náhradního ubytování) se můžete též obrátit na naší asistenční službu GLOBAL ASSISTANCE, a.s. na čísle +420 222 518 310. 

Zdravotní pojištění cizinců Welcome

Máte sjednané naše komerční zdravotní pojištění pro cizince Welcome a stala se Vám škoda na zdraví? Nahlaste nám ji prostřednictvím online formuláře pojištění cizinců Welcome.

V souvislosti s ukončením činnosti asistenční služby CORIS Praha jsme navázali spolupráci s asistenční službou GLOBAL ASSISTANCE a.s., která nyní poskytuje asistenci v rámci zdravotního pojištění cizinců na telefonním čísle +420222 518 100.