Zpět na přehled

Podání stížnosti

V případě, že jste nebyli spokojeni s našimi službami, máte možnost obrátit se na naši pojišťovnu se stížností.

Stížnost můžete podat následujícími způsoby

Telefonem+420 221 585 111
E-mailemstiznosti@ergo.cz
Onlineprostřednictvím tohoto formuláře
Písemněna adresu sídla pojistitele
Osobněv sídle či na pobočce pojistitele

 

Se stížností se lze též obrátit na Českou asociaci pojišťoven, či na Českou národní banku. 

Zpracování stížností vychází z doporučení  BoS 12/069 Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, EIOPA a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.  Pro vyřízení stížnosti se uplatňuje lhůta v délce 30 dnů ode dne doručení stížnosti pojistiteli. V případě, že není možné stížnost v této lhůtě vyřídit, budete o této skutečnosti písemně informováni.

Při podání stížnosti uvádějte vždy fungující kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail),  číslo pojistné smlouvy/škody. V případě, že se stížnost týká postupu pojišťovacího zprostředkovatele vyplňte i jeho jméno. Pro usnadnění vyřízení stížnosti je nutný co nejpřesnější popis problému.O přijetí stížnosti budete z naší strany písemně informováni.

V případě vydání zamítavého rozhodnutí máte možnost na stížnosti trvat, popřípadě se obrátit na veřejného ochránce práv, vnitrostátní příslušné orgány či využít mechanismu alternativního řešení sporů.

Pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v případě životního pojištění příslušným orgánem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz a v oblasti ostatních pojistných odvětví Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

Pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v případě neživotního pojištění možné obrátit se také na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.

V případě, že pojistník uzavřel pojištění on-line, má právo řešit spotřebitelský spor prostřednictvím elektronické platformy.  

Jako klient pojišťovny máte dále možnost obrátit se dodatečně na tzv. „ERGO ombudsmana".