Zpět na přehled

Podání stížnosti

V případě, že jste nebyli spokojeni s našimi službami, máte možnost obrátit se na naši pojišťovnu se stížností.

Stížnost můžete podat následujícími způsoby

 
Onlineprostřednictvím tohoto formuláře
Telefonem+420 221 585 111
Písemněna adresu sídla pojistitele
Osobněna pobočce pojistitele

 

 

Stížnost musí obsahovat

 • Jméno, příjmení pojistníka / pojištěnce
 • Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail)
 • Číslo pojistné smlouvy / škodné události
 • Co nejpřesnější popis problému
 • Přiložte případné dokumenty

 

Přijetí a vyřízení stížnosti

 • O přijetí stížnosti budete z naší strany informováni písemně e-mailem.
 • Stížnosti vyřizujeme bez zbytečného odkladu, maximálně ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení stížnosti.
 • V případě, že není možné stížnost v této lhůtě vyřídit, budete o této skutečnosti písemně informováni.
 • Výsledek šetření Vám sdělíme dopisem nebo e-mailem.

 

V případě, že nesouhlasíte s výsledným řešením Vaší stížnosti

 • Jako klient pojišťovny máte možnost se dodatečně písemně obrátit na  ERGO ombudsmana .

Upozorňujeme, že Ombudsman přezkoumává případy, které již byly šetřeny výše uvedeným způsobem.

 • Nebo se můžete obrátit na vnitrostátní příslušné orgány či využít mechanismu alternativního řešení sporů.

 

 

Možnosti pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

 • V případě životního pojištění je příslušným orgánem Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1   www.finarbitr.cz 
 • A v oblasti ostatních pojistných odvětví Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2   www.coi.cz
 • V případě neživotního pojištění je možné obrátit se na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.  www.ombudsmancap.cz
 • V případě, že pojistník uzavřel pojištění on-line, má právo řešit spotřebitelský spor prostřednictvím elektronické platformy

 

Se stížností se lze též obrátit na Českou národní banku  www.cnb.cz

 

 


Whistleblowing

ERGO dává možnost svým zaměstnancům a dalším subjektům učinit anonymní oznámení ve smyslu whistleblowing. Tato oznámení by se měla týkat vážného porušení zákonů či předpisů a měla by být činěna v dobré víře. Pro učinění oznámení je třeba využít tento centrální elektronický formulář. Pojišťovna je povinna zajistit anonymitu oznamovatele.