Více o společnosti ERGO

Zpět na přehled

Profil společnosti ERGO

ERGO pojišťovna, a. s. byla založena v roce 1994 pod firmou VICTORIA pojišťovna, a. s. Jako držitel univerzální pojišťovací licence nabízí svým klientům široké portfolio pojistných produktů. Společnost se specializuje zejména na tyto druhy pojištění: životní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, cestovní pojištění, zdravotní pojištění cizinců, pojištění majetku a občanské odpovědnosti.

ERGO pojišťovna, a. s. je členem mezinárodní skupiny ERGO, která je jednou z největších pojišťovacích skupin v Evropě. 

Akcionáři společnosti jsou rakouské společnosti ERGO Austria International AG s podílem ve výši 75,928% a ERGO Versicherung AG s podílem 24,072%. ERGO pojišťovna, a. s. disponuje základním kapitálem ve výši 316.840.000,- Kč.

ERGO Austria International AG a ERGO Group AG

Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria International AG se sídlem ve Vídni je dceřinou společností pojišťovací skupiny ERGO Group AG. ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci HUB a specialisty pro spolupráci s bankami. K ERGO Austria International patří v Rakousku činná společnost ERGO Versicherung AG a dceřiné společnosti v šesti zemích centrální a východní Evropy. Další informace na www.ergo-austria.com.

ERGO Group AG je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než 30 zemích a soustředí se především na regiony Evropy a Asie. V rámci skupiny spravují domácí i mezinárodní obchodní činnost a digitální a přímý prodej tři subjekty (ERGO Deutschland, ERGO International a ERGO Digital Ventures). Pro skupinu pracuje zhruba 44.000 lidí jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2016 společnost ERGO přijala pojistné ve výši 17 mld. EUR a svým klientům poskytla pojistná plnění ve výši 16 mld. EUR. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.


Vedení společnosti

Ing. Jana Jenšová

Předsedkyně představenstva odpovědná za správu pojistných smluv, likvidaci škod, compliance, IT a HR.

2003 - 2011

Studium na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta ekonomiky a managementu, obor Management a ekonomika

1996 - 2000

Pracovní zkušenosti v oblasti účetnictví a controllingu (mimo sektor pojišťovnictví)

2000 - doposud

ERGO pojišťovna, a.s.
2000 - 2005: hlavní účetní
2005 - 2008: vedoucí finančního oddělení
2008 - 2010: prokura, vedoucí finančního oddělení a oddělení správy pojištění a likvidace škod
2010 - 2017: členka představenstva
od 2018: předsedkyně představenstva

Ing. Pavel Šuranský, MBA

Člen představenstva odpovědný za obchod, marketing a PR

2002 - 2006

Studium bakalářského programu Company management na Private College of Economic Studies

2006 - 2008

Nástavbové studium na Bankovním institutu v Praze, Fakulta Bankovnictví 

2014 - 2015

Interaktivní online MBA program, LIGS University Prague (Strategic Management)

1993 - 2015

Pracovní zkušenosti převážně ze sektoru komerčního bankovnictví (Komerční banka, ČSOB, Citibank, LBBW) a investičního bankovnictví (Patria Asset Management)

od 2015 doposud

Členem představenstva v ERGO pojišťovna, a.s.

Ing. Jiří Maděra

Člen představenstva odpovědný za finance, pojistnou matematiku a vývoj produktů.

2001 - 2005

Vysoká škola ekonomická Praha
bakalářské studium národní hospodářství

2006 - 2008

Bankovní institut vysoká škola Praha
magisterské studium, obor Finance, zaměření Pojišťovnictví

2010 - 2013

Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta
bakalářské studium Právo a finance

2002 - doposud

ERGO pojišťovna, a.s.
2002 - 2008: likvidátor pojistných událostí
2008 - 2009: projektový manažer
2009 - 2011: vedoucí oddělení správy pojištění, produktový manažer
2011 - 2018: vedoucí oddělení financí a účetnictví
od 2018: člen představenstva