Údaje o pojišťovně a její činnosti

Zpět na přehled

Aktuální výpis z OR

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku je dostupný pod tímto odkazem.


Zpráva o solventnosti a finanční situaci


Výbor pro audit

V souladu s par. 44b zákona 93/2009, o auditorech, plní funkce výboru pro audit dozorčí rada v tomto složení:

 

Gerhard Müller (člen dozorčí rady)

Joachim Hoof (člen dozorčí rady)

Michael Ermrich (člen dozorčí rady)

Gernot Daumann (člen dozorčí rady)


Souhrn postoje ERGO k udržitelnému investování

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. ERGO pojišťovna, a.s. si je vědoma, že stejně jako v jiných oblastech, i při investování, je třeba postupovat nejen s ohledem na současnost, ale i s ohledem na budoucnost. Udržitelnost přitom zdaleka není jen o ekologii, ale do oblasti udržitelného investování náleží i hodnocení dalších aspektů investice, které mohou mít dopady do roviny sociální a ekonomické  (například zdraví, bezpečnost, vzdělávání) nebo corporate governance (existence postupů správného řízení společností a zejména transparentnost). Produkty zaměřené na udržitelné investování jsou často označovány jako “ESG“ (Environmental, Social and Corporate Governance). Takto označené produkty (nejčastěji investiční fondy) jsou prostředkem investování do společností, které splňují nadstandardní požadavky na způsob výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti. ERGO v oblasti investování usiluje o uvědomělý přístup a podporuje i takové projekty, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí. ERGO  nezastává v oblasti udržitelného investování radikální postoj.

Investování do cenných papírů je realizováno na základě smluv s externími Asset Managery  (společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH, společnost Conseq). Společnost ERGO si vybírá pouze takové společnosti, které se snaží naplnit výše uvedené. Detailnější informace o jejich strategiích naleznete zde:

Společnost Conseq Funds investiční společnost a.s.:

www.conseq.cz/o-spolecnosti/povinne-uverejnovane-informace/conseq-funds-investicni-spolecnost-a-s

Společnost MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH (MEAG):

SFDR Munich Re_informace


Kvartální zprávy

Údaje o pojišťovně, o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů (podle § 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví):


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013