Údaje o pojišťovně a její činnosti

Zpět na přehled

Aktuální výpis z OR

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku je dostupný pod tímto odkazem.


Zpráva o solventnosti a finanční situaci


Údaje o valné hromadě

Návrh Výroční zprávy (vč. Účetní závěrky, Zprávy o vztazích a Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku) je zdarma k nahlédnutí akcionářům ode dne 2. dubna 2020 do dne konání valné hromady včetně (29.4.2020) v sídle Společnosti od 12:00 do 14:00 hod. Akcionář má dále právo vyžádat si zaslání kopie návrhu Výroční zprávy na svůj náklad a své nebezpečí.

Výroční zpráva
pozvánka na Valnou hromadu


Výbor pro audit

Vzhledem k velikosti společnosti (SME) plní funkce výboru pro audit dozorčí rada v tomto složení:


Norbert Aringer (předseda dozorčí rady)

Josef Kreiterling (místopředseda)

Christoph Thiel (člen dozorčí rady)

Gernot Daumann (člen dozorčí rady)


Kvartální zprávy

Údaje o pojišťovně, o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů (podle § 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví):


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013