Údaje o pojišťovně a její činnosti

Zpět na přehled

Aktuální výpis z OR


Zpráva o solventnosti a finanční situaci


Údaje o valné hromadě

Návrh Výroční zprávy (vč. Účetní závěrky, Zprávy o vztazích a Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku) je zdarma k nahlédnutí akcionářům ode dne 25. března 2019 do dne konání valné hromady včetně (25.4.2019) v sídle Společnosti od 12:00 do 14:00 hod. Akcionář má dále právo vyžádat si zaslání kopie návrhu Výroční zprávy na svůj náklad a své nebezpečí.

 

Roční účetní závěrka_podklady

Výroční zpráva


Kvartální zprávy

Údaje o pojišťovně, o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů (podle § 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví):


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013