Často kladené dotazy

ke koronaviru a cestovnímu pojištění

 
Veřejný příslib k cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění ERGO pojišťovny a koronavirus COVID-19

V ERGO pojišťovně intenzivně sledujeme situaci kolem koronaviru COVID-19 a rádi bychom Vám tímto pomohli s ujasněním otázek ohledně platnosti cestovního pojištění ERGO.

V dalším textu se proto formou otázek a odpovědí snažíme odpovídat na nejčastější dotazy a nejasnosti spojené s aktuální situací a naším cestovním pojištěním.

1. Před vycestováním

1.     Kde si mám před odjezdem do zahraničí ověřit aktuální informace o zemi/oblasti kam cestuji?

Na stánkách Ministerstva zahraničních věcí ČR je potřeba si vždy ověřit stav aktuálních doporučení k zemi kam nebo přes níž cestujete.

Nejlépe tak, že si na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR  vyhledáte příslušnou zemi v nabízeném  abecedním rozpětí.  (Konkrétně pod textem „Aktuální doporučení a varování“ zvolte vhodnou část v uvedeném abecedním rozpětí. Například rozpětí „G-I“ pokud hledáte aktuální doporučení a varování k „Itálii“).  

2.     Kdy si mám ověřit informace o rizikovosti země/oblasti do níž plánuji cestovat?

Situace se neustále vyvíjí, proto doporučujeme sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) opakovaně.   

Tedy nejen před zakoupením zájezdu, či letenek nebo před rezervací ubytování, ale také před odjezdem do zahraničí

3.     Je nutné, abych si před odjezdem do zahraniční ověřoval rizikovost cílové země/oblasti? 

Povinné to samozřejmě není a jde o individuální odpovědnost každého jedince.   

Nicméně z hlediska cestovního pojištění to doporučujeme, protože v případě odjezdu do již vyhlášené rizikové oblasti Vám pojišťovna nebude hradit léčebné výlohy spojené přímo s onemocněním koronavirem. V takovém případě byste podstupovali riziko nákazy na vlastní zodpovědnost a vlastní náklady.   

4.     Mohu si nyní ještě sjednat cestovní pojištění?

Ano, to samozřejmě můžete. Naše cestovní pojištění lze sjednat pro případ léčebných výloh v zahraničí, s volitelným připojištěním občanské odpovědnosti, zavazadel a úrazu. V nabídce máme také připojištění rizikových sportovních aktivit a další.   

5.     Je možné sjednat si ještě storno zájezdu?

Tato možnost je nyní dočasně pozastavena.  

6.     Kdy mohu kvůli koronaviru a s ním spojeným obavám uplatnit již sjednané pojištění storno zájezdu?

„Pouhá“ obava plynoucí z výskytu koronaviru, není důvodem pro uznání storna zájezdu. Doporučujeme domluvit se s CK, prodejcem letenek či poskytovatelem ubytování na změně destinace či termínu. Pokud si domluvíte změnu termínu pobytu, rádi se s Vámi domluvíme i na úpravě cestovního pojištění.  

Pokud jste si koupil naše připojištění storna zájezdu v době, kdy ještě MZV nevydalo doporučení necestovat do daného místa/oblasti, a před začátkem cesty MZV doporučení necestovat vydá, máte nad rámec našich pojistných podmínek nárok na plnění z pojištění storna zájezdu. Totéž platí pro případy, kdy dojde k uzavření oblasti, přestupního či cílového letiště.  

7.     Bude mi cestovní pojištění platit všude, kam vyrazím?

Ano, bude platit všude, dle zvoleného tarifu. Z pohledu cestovního pojištění nemáme žádné vyloučené lokality ani státy, do kterých by nešlo cestovní pojištění sjednat, nebo kde bychom Vám odmítli plnit sjednané služby.  

Pozor ale, pokud vycestujete do takové destinace, kde je již dopředu známo, že ji Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo jako rizikovou z pohledu koronaviru (tj. je zde karanténa, nebo se nedoporučuje do této lokality cestovat kvůli zvýšenému riziku).

Jestliže přesto do takové destinace vycestujete, poskytneme Vám nad rámec našich pojistných podmínek případná plnění na  léčebné výlohy, pokud ovšem nebudou souviset přímo s onemocněním koronavirem.  

8.     Co se stane s mým cestovním pojištěním, pokud bude země nebo oblast vyhlášena jako riziková až po mém odjedu do zahraničí?

Pojištění je nadále platné a v takovém případě bude pojišťovna platit za veškeré zdravotní a léčebné výdaje i v případě onemocnění koronavirem.   

9.     Pokud si sjednám pojištění do oblasti, kde je výskyt koronaviru a onemocním touto nemocí – bude pojišťovna platit za moje ošetření?

Ano, pokud daná oblast nebyla před Vaším odjezdem do zahraniční uvedena mezi destinacemi, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat.        

Ne, pokud tuto oblast Ministerstvo zahraničních věcí označilo za rizikovou z pohledu koronaviru (například ke dni 29. 2. 2020 to byla Čínská lidová republika, Írán a oblast Lombardie a Benátska v severní Itálii;  viz také pokyny ke zjištění rizikové destinace v úvodu).   

10.  Za rizikové oblasti považujete pouze města či lokality nebo celé země, kde se koronavirus vyskytl?

Za rizikové oblasti považujeme ty oblasti, které Ministerstvo zahraničních věcí takto označí. Pokud byste nyní (dne 2. 3. 2020) vycestovali do Říma a onemocněli v zahraničí koronavirem, hradili bychom Vám celé ošetření s ním spojené. Pokud byste naopak nyní i přes varování MZV vyrazili do Milána, hradili bychom Vám všechny ostatní náklady vyjma nákladů související s onemocněním koronavirem.   

11.  Je možné se na riziko onemocnění koronavirem připojistit?

Ne, takové připojištění nenabízíme. Pokud cestujete do lokalit, které jsou v době vašeho odjezdu z pohledu Ministerstva zahraničních věcí bezpečné, budeme Vám hradit veškeré náklady za lékařské ošetření, i ty spojené s případným ošetřením onemocněním koronavirem.  

Naopak pokud se dobrovolně vydáte do takové oblasti, která je MZV označena za rizikovou, podstupujete riziko nákazy na vlastní odpovědnost a náklady. Ostatní léčebné výlohy nesouvisející s koronavirem Vám ale proplatíme i v tomto případě.

12.  Pokud mi CK zruší zájezd nebo sám odstoupím od cestovní smlouvy, mohu zrušit i cestovní pojištění?

Ano, pokud je zájezd zrušený a ještě jste nevycestoval, je možné cestovní pojištění před jeho počátkem vypovědět. Pokud dojde ke změně termínu zájezdu, změně destinace nebo délce pobytu, rádi se s Vámi domluvíme na úpravě cestovního pojištění.  

13. Pokud mi letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?

Doporučujeme domluvit se s CK či prodejcem letenek na změně destinace či termínu. Pokud si domluvíte změnu termínu pobytu, rádi se s Vámi domluvíme i na úpravě cestovního pojištění.

Pokud jste si koupil naše připojištění storna zájezdu v době, kdy ještě MZV nevydalo doporučení necestovat do daného místa/oblasti, a před začátkem cesty MZV doporučení necestovat vydá, máte nad rámec našich pojistných podmínek nárok na plnění z pojištění storna zájezdu. Totéž platí pro případy, kdy dojde k uzavření oblasti, přestupního či cílového letiště.

2. Během cesty

1. Jsem již v zahraničí, je možné, že mi najednou odmítnete uznat cestovní pojištění?

Pokud jste odcestoval do lokality, které byla z pohledu Ministerstva zahraničních věcí před vaším vycestováním bezpečná, tak pojištění bez jakékoliv z měny pokračuje dál. Budeme Vám tedy hradit veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření spojené s případným onemocněním koronavirem (viz také pokyny ke zjištění rizikové destinace v úvodu).

V případě, že oblast již byla vyhlášena jako riziková před Vaším odjezdem do zahraničí, tak pojištění rovněž pokračuje a platí, ale pojišťovna Vám nebude hradit léčebné výlohy spojené přímo s onemocněním koronavirem. Nicméně všechna ostatní krytí z cestovního pojištění (včetně úhrady léčebných nákladů na onemocnění nesouvisející s koronavirem) zůstávají v platnosti.

2. Jsem v zahraničí a místní úřady zde vyhlásí karanténu, na co mám z cestovního pojištění nárok?

Pokud budete muset neočekávaně zůstat déle v zahraniční z důvodu karantény, naše cestovní pojištění automaticky bezplatně prodloužíme na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě (kontakt +420 221 860 626 viz kartička k Vašemu cestovnímu pojištění).

Vaše případné léčebné výlohy a další náklady (např. pojištění odpovědnosti, zavazadel, atd.), které jsou pokryty cestovním pojištěním, také zůstávají pojištěny i po dobu prodlouženého pobytu z důvodu karantény.

Naopak další náklady na pobyt, ubytování, stravování, náhradní dopravu a ostatní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s prodlouženým pobytem z důvodu karantény nejsou bohužel pokryty cestovním pojištěním. 

3. Na co mám nárok po konci svého pojištění, pokud jsem stále v zahraničí z důvodu karantény?

Všem klientům, kteří se v zahraničí ocitnou neočekávaně v karanténě, jsme se rozhodli automaticky bezplatně prodloužit již sjednané cestovní pojištění a to v úplně stejném rozsahu. Ozvěte se prosím pouze naší asistenční službě na čísle +420 221 860 626, aby počítala s garancí nákladů v zahraničí i po konci pojištění.  

Poznámka: Pokud byste si pobyt v zahraničí rozhodl prodloužit dobrovolně, Vaše původní cestovní pojištění samozřejmě končí dnem, do kterého bylo sjednáno a je potřeba si sjednat a uhradit bezprostředně navazující cestovní pojištění (např. on-line formou prostřednictvím našich webových stránek).

4. Uhradí mi cestovní pojištění ubytování a stravu i po konci pojištění?

Ano, pokud jste onemocněl v zahraničí během trvání pojištění a ani po jeho skončení nejste ještě schopný návratu do ČR.

Ne, pokud se u Vás během pobytu v zahraničí nevyskytl žádný zdravotní problém a pouze nemůžete odcestovat zpět do ČR z důvodu nově vyhlášené karantény. Ani tak Vás ale nenecháme na holičkách, viz odpovědi ke  karanténě a automatickému prodloužení cestovního pojištění výše.

5. Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?

Pokud jste odcestoval do lokality, které byla z pohledu Ministerstva zahraničních věcí před vaším vycestováním bezpečná, tak pojištění bez jakékoliv změny pokračuje dál. Budeme Vám tedy hradit veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření spojené s případným onemocněním koronavirem (viz také pokyny ke zjištění rizikové destinace v úvodu).

V případě, že oblast již byla vyhlášena jako riziková před Vaším odjezdem do zahraničí, tak pojištění rovněž pokračuje a platí, ale pojišťovna Vám nebude hradit léčebné výlohy spojené přímo s onemocněním koronavirem. Nicméně všechna ostatní krytí z cestovního pojištění (včetně úhrady léčebných nákladů na onemocnění nesouvisející s koronavirem) zůstávají v platnosti.

6. Co když budu nemocný a cestuji sám s dětmi?  
(Totéž platí, pokud budou nemocní všichni dospělí a děti nikoliv.)

Pokud budete hospitalizovaný a nebudete se tak moci postarat o své nezletilé děti, které cestovaly do zahraničí s Vámi, uhradíme náklady na tzv. doprovázející osobu. Tedy osobu, která se o děti postará. V tomto případě hradíme náklady na cestu, ubytování i stravu, a to až do limitu 75 000 Kč.

7. Co když se ocitne v karanténě v zahraniční celá rodina?

Automatické prodloužení sjednaného cestovního pojištění samozřejmě platí pro všechny pojištěné osoby, které se v zahraničí ocitnou neočekávaně v karanténě. Tako prodloužené cestovní pojištění je bezplatné a pokrývá vše v úplně stejném rozsahu jako původní cestovní pojištění. Ozvěte se prosím naší asistenční službě na čísle +420 221 860 626, aby počítala s garancí nákladů v zahraničí i po konci pojištění.

8. Kdo mi poradí, kde se nechat ošetřit při podezření na koronavirus?

Ve všech případech, kdy potřebujete poradit nebo pomoct v zahraničí, se můžete obracet na naši asistenční službu na čísle +420 221 860 626, která je Vám k dispozici non-stop a samozřejmě v českém jazyce.

9. Bude pojišťovna hradit repatriaci v souvislosti s úmrtím na koronavirus?

Pokud jste odcestoval do lokality, které byla z pohledu Ministerstva zahraničních věcí před vaším vycestováním bezpečná, tak pojištění bez jakékoliv z měny pokračuje dál. Budeme Vám tedy hradit veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření či repatriaci spojené s případným onemocněním koronavirem (viz také pokyny ke zjištění rizikové destinace v úvodu).

V případě, že oblast již byla vyhlášena jako riziková před Vaším odjezdem do zahraničí, tak pojištění rovněž pokračuje a platí, ale pojišťovna Vám nebude hradit léčebné výlohy, tedy ani repatriaci spojené přímo s onemocněním koronavirem. Nicméně všechna ostatní krytí z cestovního pojištění (včetně úhrady léčebných nákladů na onemocnění nesouvisející s koronavirem) zůstávají v platnosti.

3. Po návratu ze zahraničí

1. Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem nebyl nemocen?

Vzhledem k rychlému vývoji situace doporučujeme i všem zdravým osobám vždy před návratem ze zahraniční a také minimálně 14 dní po návratu sledovat doporučení Ministerstva zahraničí a Ministerstva zdravotnictví ohledně chování po návratu z dané destinace.

Je možné, že země nebo oblast, kde jste se nacházeli je, nebo bude vyhlášena jako riziková, včetně příslušných karanténních opatření, či povinností se hlásit svému lékaři, atd.

2. Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem byl jakkoliv nemocen nebo se necítím dobře?

Rozhodně co nejrychleji informovat lékaře a vyžádat si další rady a instrukce.