Často kladené dotazy

ke koronaviru a cestovnímu pojištění

 
Veřejný příslib k cestovnímu pojištění

Cestovní pojištění ERGO pojišťovny a koronavirus COVID-19

V ERGO pojišťovně intenzivně sledujeme situaci kolem koronaviru COVID-19 a rádi bychom Vám tímto pomohli s ujasněním otázek ohledně platnosti cestovního pojištění ERGO.

V dalším textu se proto formou otázek a odpovědí snažíme odpovídat na nejčastější dotazy a nejasnosti spojené s aktuální situací a naším cestovním pojištěním.

1. Před vycestováním

1. Mohu nyní vycestovat z ČR?

Od 23. dubna, platí nové usnesení o uvolnění plošného zákazu volného pohybu pro osoby žijící v ČR, aniž by byl kontrolován účel vycestování. Od 27. dubna vstoupila také v platnost možnost nahrazení čtrnáctidenní karantény potvrzením o absolvování testu na koronavirus. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.   

Rádi bychom upozornili, že při vycestování z ČR se cestovní pojištění nebude vztahovat na pojistné události související s onemocněním koronavirem.

 2.     Mohu si nyní sjednat cestovní pojištění?

Ano, to samozřejmě můžete. Naše cestovní pojištění lze sjednat pro případ léčebných výloh v zahraničí, s volitelným připojištěním občanské odpovědnosti, zavazadel a úrazu. V nabídce máme také připojištění rizikových sportovních aktivit a další. V současné situaci se pojištění nebude vztahovat na pojistné události související s onemocněním koronavirem.

3.     Je možné sjednat si storno zájezdu?

Tato možnost je nyní dočasně pozastavena.  

4.     Kdy mohu kvůli koronaviru uplatnit sjednané pojištění storno zájezdu?

Pokud jste si sjednali připojištění storno zájezdu v době, kdy byla daná země podle MZV ještě bezpečnou z pohledu koronaviru, máte nad rámec našich pojistných podmínek nárok na plnění z pojištění storna zájezdu. Nejste si jisti? Kontaktujte nás a rádi to s Vámi ověříme

5.     Bude mi cestovní pojištění platit všude, kam vyrazím?

Ano, bude platit všude, dle zvoleného tarifu. Z pohledu cestovního pojištění nemáme žádné vyloučené lokality ani státy, do kterých by nešlo cestovní pojištění sjednat, nebo kde bychom Vám odmítli plnit sjednané služby. V současné situaci se však cestovní pojištění nebude vztahovat na pojistné události související s onemocněním koronavirem.

6.  Je možné se na riziko onemocnění koronavirem připojistit?

Ne, takové připojištění nenabízíme.

7.  Pokud mi CK zruší zájezd nebo sám odstoupím od cestovní smlouvy, mohu zrušit i cestovní pojištění?

Ano, pokud je zájezd zrušený a ještě jste nevycestoval, je možné cestovní pojištění před jeho počátkem vypovědět. Pokud dojde ke změně termínu zájezdu, změně destinace nebo délce pobytu, rádi se s Vámi domluvíme na úpravě cestovního pojištění.  

8. Pokud mi letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?

Pokud jste si sjednali připojištění storno zájezdu v době, kdy byla daná země podle MZV ještě bezpečnou z pohledu koronaviru, máte nad rámec našich pojistných podmínek nárok na plnění z pojištění storno zájezdu.

2. Během cesty

1. Jsem již v zahraničí, je možné, že mi odmítnete uznat cestovní pojištění?

V případě vycestování do lokality, která byla z pohledu Ministerstva zahraničních věcí před vaším vycestováním bezpečná, tak pojištění bez jakékoliv změny platí dál. Budeme Vám tedy hradit veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření spojené s případným onemocněním koronavirem.

V případě, že oblast již byla vyhlášena jako riziková před Vaším odjezdem do zahraničí, tak cestovní pojištění rovněž platí, ale pojišťovna Vám nebude hradit léčebné výlohy spojené s onemocněním koronavirem. Nicméně všechna ostatní krytí z cestovního pojištění (včetně úhrady léčebných nákladů na onemocnění nesouvisející s koronavirem) zůstávají v platnosti.

2. Jsem v zahraničí a místní úřady zde vyhlásí karanténu, na co mám z cestovního pojištění nárok?

Pokud budete muset neočekávaně zůstat déle v zahraniční z důvodu karantény, naše cestovní pojištění automaticky bezplatně prodloužíme na celou dobu, kterou budete muset strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě (kontakt +420 221 860 626 viz kartička k Vašemu cestovnímu pojištění).

Vaše případné léčebné výlohy a další náklady (např. pojištění odpovědnosti, zavazadel, atd.), které jsou pokryty cestovním pojištěním, také zůstávají pojištěny i po dobu prodlouženého pobytu z důvodu karantény.

Naopak další náklady na pobyt, ubytování, stravování, náhradní dopravu a ostatní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s prodlouženým pobytem z důvodu karantény cestovním pojištěním pokryty nejsou. 

3. Na co mám nárok po konci svého pojištění, pokud jsem stále v zahraničí z důvodu karantény?

Všem klientům, kteří se v zahraničí ocitnou neočekávaně v karanténě, jsme se rozhodli automaticky bezplatně prodloužit již sjednané cestovní pojištění a to v nezměněném rozsahu. Ozvěte se prosím pouze naší asistenční službě na čísle +420 221 860 626, aby počítala s garancí nákladů v zahraničí i po konci pojištění.  

Pozor: Pokud si dobrovolně prodloužíte pobyt v zahraničí a sjednáte si bezprostředně navazující cestovní pojištění (např. on-line formou prostřednictvím našich webových stránek), pojišťovna Vám již nebude hradit léčebné výlohy spojené s onemocněním koronavirem. Všechna ostatní krytí z cestovního pojištění (včetně úhrady léčebných nákladů na onemocnění nesouvisející s koronavirem) však zůstávají v platnosti.

4. Uhradí mi cestovní pojištění ubytování a stravu i po konci pojištění?

Ano, pokud jste onemocněl v zahraničí během trvání pojištění a ani po jeho skončení nejste ještě schopný návratu do ČR.

Ne, pokud se u Vás během pobytu v zahraničí nevyskytl žádný zdravotní problém a pouze nemůžete odcestovat žádným dostupným způsobem (například repatriačními autobusy, vlaky nebo lety) zpět do ČR z důvodu nově vyhlášené karantény. Ani tak Vás ale nenecháme na holičkách, viz odpovědi ke karanténě a automatickému prodloužení cestovního pojištění výše.

5. Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?

V případě cesty do lokality, která byla z pohledu Ministerstva zahraničních věcí před vaším vycestováním bezpečná, Vám budeme hradit veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření spojené s případným onemocněním koronavirem.

V případě, že oblast již byla vyhlášena jako riziková před Vaším odjezdem do zahraničí, tak pojištění rovněž pokračuje a platí, ale pojišťovna Vám nebude hradit léčebné výlohy spojené s onemocněním koronavirem. Nicméně všechna ostatní krytí z cestovního pojištění (včetně úhrady léčebných nákladů na onemocnění nesouvisející s koronavirem) zůstávají v platnosti.

6. Co když budu nemocný a cestuji sám s dětmi?  
(Totéž platí, pokud budou nemocní všichni dospělí a děti nikoliv.)

Pokud budete hospitalizovaný a nebudete se tak moci postarat o své nezletilé děti, které cestovaly do zahraničí s Vámi, uhradíme náklady na tzv. doprovázející osobu. Tedy osobu, která se o děti postará. V tomto případě hradíme náklady na cestu, ubytování i stravu, a to až do limitu 75 000 Kč.

7. Co když se ocitne v karanténě v zahraniční celá rodina?

Automatické prodloužení sjednaného cestovního pojištění samozřejmě platí pro všechny pojištěné osoby, které se v zahraničí ocitnou neočekávaně v karanténě (nemohou odcestovat žádným způsobem, tedy například ani repatriačními autobusy, vlaky nebo lety). Takto prodloužené cestovní pojištění je bezplatné a pokrývá vše ve stejném rozsahu jako původní cestovní pojištění. Ozvěte se prosím naší asistenční službě na čísle +420 221 860 626, aby počítala s garancí nákladů v zahraničí i po konci pojištění.

8. Kdo mi poradí, kde se nechat ošetřit při podezření na koronavirus?

Ve všech případech, kdy potřebujete poradit nebo pomoct v zahraničí, se můžete obracet na naši asistenční službu na čísle +420 221 860 626, která je Vám k dispozici non-stop a samozřejmě v českém jazyce.

3. Po návratu ze zahraničí

1. Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem nebyl nemocen?

Vzhledem k rychlému vývoji situace sledujte aktuální doporučení a informace Ministerstva zahraničí a Ministerstva zdravotnictví.

2. Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem byl jakkoliv nemocen nebo se necítím dobře?

Rozhodně co nejrychleji informovat telefonicky lékaře a vyžádat si další rady a instrukce.