Cestovní pojištění
ZP MV ČR

Tarif E-Family

 

Sleva 50% pouze v únoru a březnu

Neváhejte a sjednejte si své pojištění do konce března 2019, abyste nepřišli o možnost využít slevu 50 % z ceny pojištění!


Sjednání tarifu E-Family ZP MV ČR

Exkluzivní akce pro stávající i nově přihlášené pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR*: tarif E-Family nyní sjednáte s výjimečnou 50% slevou!

Původní cena: 1.990 Kč

Cena po slevě: 995 Kč

 

* Tato nabídka platí do 31.3.2019. Nabídka se vztahuje pouze pro pojištěnce ZP MV ČR a pro klienty, kteří podají u ZP MV ČR přihlášku pojištěnce opatřenou svým podpisem. Pojištěná osoba musí být ve věku 0 - 70 let (včetně). Pokud jste pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny a máte zájem o cestovní pojištění, můžete si jej sjednat přímo v eshopu ERGO.

Tarif E-Family

Toto pojištění platí pro libovolný počet cest do zahraničí, které podnikne pojištěný v době trvání pojištění. Doba trvání jednotlivých cest do zahraničí přitom nesmí přesáhnout dobu 30 dnů. Při delším pobytu v zahraničí končí pojistná ochrana uplynutím 30. dne. Pokud léčebná péče v zahraničí pokračuje i po skončení pojistné ochrany a pojištěný není způsobilý k převozu do ČR, poskytuje pojistitel pojistné plnění i za dobu, než se pojištěný stane způsobilým k převozu, maximálně však po dobu 30 dnů.

Územní platnost pojištění

Evropa – všechny státy geografického území Evropy (Albánie, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko - evropská část po pohoří Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie), jejich ostrovy ve Středozemním a Baltském moři a jejich další vybrané ostrovy a území (Kanárské ostrovy, Ceuta, Melilla, Madeira, Azorské ostrovy, Faerské ostrovy, Gibraltar, Normanské ostrovy, Man, Země Františka Josefa, Jan Mayen, Špicberky, Hebridy, Shetlandy, Orkneje) a dále Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko

Automaticky pojištěné osoby

Ujednává se, že pojištěnými osobami jsou:

a) pojištěná osoba uvedená jmenovitě v pojistné smlouvě (dále jen „hlavní pojištěný“). Pojištěná osoba se musí vždy účastnit výjezdu do zahraničí, aby byly současně pojištěny i následující osoby:

b) 1 partner hlavního pojištěného, který cestuje společně s hlavním pojištěným. Partnerem hlavního pojištěného se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, druh/družka žijící ve společné domácnosti s pojištěným po dobu alespoň jednoho roku;

c) všechny děti a vnoučata osob uvedených v písm. a) a b) tohoto odstavce do 18 let věku včetně dětí osvojených a dětí v pěstounské péči, které cestují společně s hlavním pojištěným. Podmínka 18 let věku je splněna v případě, že dítě/vnouče je v den překročení státní hranice České republiky směrem do zahraničí mladší 18 let.

Limity pojistného plnění