Bezpečný domov

Pojištění majetku a odpovědnosti

 

Maximální jednoduchost

stačí znát pouze m2 plochy

Zdarma asistence

pro nonstop pomoc v nouzi

Občanská odpovědnost

pro každého zdarma

Aktuálně

Od 1.1.2017 je ukončena služba zasílání varovných SMS.

Nová atraktivní krytí Vám nabízí majetkové pojištění 2. generace Bezpečný domov PLUS.

Popis produktu

Bezpečný domov byl navržen tak, aby ochránil klienta před rizikem podpojištění a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je tedy navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Navíc získá klient zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost za držbu psa či koně nebo odpovědnost pro spolubydlící osoby v pojištěné domácnosti.

Předmět pojištění

 • rodinný dům s jedním až dvěma byty (může být i rekreační stavba)
 • byt v osobním vlastnictví
 • nemovitost ve stavbě
 • trvale obydlená domácnost (obývaná minimálně 270 dní v roce)

Pojištění lze sjednat i pro

 • budovy s podnikatelskou činností do 1/3 obytné plochy
 • vybavení kanceláře nebo ordinace

Výhody produktu

 • jednoduchost - stačí znát pouze m2 obytné plochy své domácnosti nebo nemovitosti
 • bezpečnost - zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi
 • pojištění občanské odpovědnosti zdarma a s celosvětovou platností
 • 10% sleva při současném pojištění nemovitosti i domácnosti
 • pojištění nemovitosti ve stavbě na 1 rok zdarma
 • pojištění vedlejších budov do 50 m2 a drobných staveb v ceně

Pojistná rizika

   
Pojištění budov a bytů Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, sesuv hornin a lavin, zpětné vzdutí kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, náhradní ubytování do 12 měsíců, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla
  + pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitosti zdarma.
Pojištění domácnosti Požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, nepřímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pád vesmírných a nebeských těles, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, vandalismus
  + pojištění občanské odpovědnosti zdarma.
Pojištění budovy/bytu ve stavbě Požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles, vichřice
  + pojištění občanské odpovědnosti vlastníka nemovitosti ve stavbě nebo demolici zdarma.

Parametry pojištění

 • smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností již od následujícího dne
 • pojistné je vždy placeno běžným způsobem, tedy s měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční frekvencí

Nonstop asistenční služba

Bezpečný domov myslí na všechna rizika, která mohou Váš domov postihnout a pomůže Vám jejich dopady minimalizovat. K tomu slouží i zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi zabezpečovaná společností GLOBAL ASSISTANCE, a.s. na telefonním čísle +420222 518 310.