Pojištění nahodilého poškození a odcizení

pomáhá předejít neočekávaným výdajům

 

Popis produktu

Pojištění proti nahodilému poškození a odcizení pomáhá předejít neočekávaným výdajům spojeným s poškozením nebo odcizením nového výrobku. 

Předmět pojištění

 • mobilní telefon
 • počítače, tablety, tiskárny
 • televizory
 • audio, video, mp3
 • foto, kamera, GPS
 • brýle
 • a další

Výhody produktu

 • jednoduché sjednání
 • výhodná cena pojištění

Na jaké případy se služba vztahuje

 • nahodilé poškození výrobku (například prasklý displej telefonu)
 • na odcizení krádeží nebo vloupáním
 • a další

Pojistná událost

V případě pojistné události pojištěná osoba telefonicky/emailem kontaktuje pojistitele a předloží:

- pro pojištění elektroniky tento vyplněný formulář Oznámení pojistné události 

- pro pojištění brýlí tento vyplněný formulář Oznámení pojistné události

- doklad o koupi Věci (prodejní doklad)