Odpovědnost zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance
za škodu způsobenou zaměstnavateli

 

Široký rozsah

pojistné ochrany

Nízká spoluúčast

s možností volby

Celosvětová platnost

bez příplatku

Popis produktu

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

Možnost sjednat individuálně či jako hromadnou smlouvu!

 

Výhody produktu

  • široký rozsah pojistné ochrany
  • varianta Standard bez zkoumání druhu pracovní činnosti
  • speciální tarif pro Řidiče
  • tarif Řidič PLUS pro zaměstnance, kteří mají služební auto i k osobnímu použití
  • celosvětová územní platnost (vhodné pro služební cesty)
  • nízká výše spoluúčasti na škodě s možností volby
  • konkurenčně výhodná cena a sleva v případě sjednání dalších produktů u ERGO

Varianty pojištění

Standardpojištění se nevztahuje na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s řízením dopravního prostředku či obsluhou pracovního stroje
Řidičpojištění se vztahuje též na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s řízením dopravního prostředku či obsluhou pracovního stroje za předpokladu, že pojištěná osoba vykonává řízení dopravního prostředku / obsluhu pracovního stroje maximálně 50% pracovní doby a zároveň nemá řízení dopravního prostředku / obsluhu pracovního stroje jako druh práce sjednaný v pracovní smlouvě
Řidič PLUSpojistná ochrana je poskytována v rozsahu varianty Řidič. Pojištění se též vztahuje na škodu na osobním automobilu zaměstnavatele při užívání automobilu pojištěnou osobou pro soukromou potřebu a to za předpokladu, že zaměstnavatel dal pojištěné osobě osobní automobil k dispozici též pro osobní potřebu a osobní automobil je zároveň havarijně pojištěn. Limit pojistného plnění pro tyto škodné události je omezen na výši spoluúčasti na havarijním pojištění