Odpovědnost pilota

Pojištění odpovědnosti pilota za škodu
způsobenou na vypůjčeném letadle

Sjednat online
 

Pojištění bez příplatku

pro žáky i instuktory

Online sjednání

s okamžitou platností

Celosvětová platnost

bez příplatku

Nová soutěž 2022

Popis produktu

Naše unikátní pojištění odpovědnosti umožňuje pilotům, žákům i instruktorům létání pojistit se pro případ škod, které by způsobili na vypůjčeném letadle (nejedná se o škody způsobené provozem letadla).

Rychlé online sjednání s okamžitou platností, jednoduchost a přitom komplexní ochrana klienta odlišují spolu s dalšími výhodami náš produkt od ostatních. Přesvědčte se sami!  

 

Výhody produktu

 • pojištění žáků bez příplatku
 • pojištění pro piloty i instruktory v jedné smlouvě již v základní ceně
 • celosvětová platnost bez příplatku
 • volitelný limit pojistného plnění 50 – 600.000 Kč
 • limit finančních škod nad rámec základního limitu pojistného plnění
 • jednotná spoluúčast 10 % na pojistné události
 • platí i pro amatérské letecké soutěže a veřejná vystoupení
 • online sjednání s okamžitou platností*
Spočítejte si svou kalkulaci ceny pojištění odpovědnosti pilota

Pojištění se vztahuje na letadlo, které:

 • je registrováno v některé z členských zemí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 • není ve vlastnictví pojištěného (bylo mu zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního důvodu)

Letadlem se rozumí:

 • letouny
 • rotorová letadla (vrtulníky)
 • kluzáky

ve smyslu přílohy 2 Leteckého předpisu L7 vydaného Ministerstvem dopravy ČR dle §102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a následující sportovní létající zařízení:

 • ultralehké letouny
 • ultralehké vrtulníky
 • ultralehké motorové vírníky

Varianty pojištění

  Připojištění finančních škod
Standard  
Plus {check}

V případě sjednání varianty Plus jsou pojištěny také finanční škody (například škody na ušlém zisku poškozeného pronajímatele). Limit pojistného plnění finančních škod není omezen horní hranicí hlavního pojištění, ale sjednává se nad její rámec.

Příklad:  Klient si sjedná pojistnou částku pojištění odpovědnosti pilota za škodu na vypůjčeném letadle 100.000 Kč a připojistí si finanční škody (také na 100.000 Kč). Maximální plnění v případě, že by nastaly obě škody, se tak navýší až na 200.000 Kč.

Pojištění se sjednává:

 • na dobu určitou – s trváním v délce 3, 6, 9 nebo 12 měsíců či
 • na dobu neurčitou – s automat. prodlužováním bez nutnosti podepisovat novou smlouvu každý rok
Pojištění odpovědnosti pilota si můžete sjednat online s okamžitou platností*

Výhodné pojištění občanské odpovědnosti

K pojištění odpovědnosti pilota si můžete výhodně sjednat připojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě s limitem 3.000.000 Kč.

Za jednotné roční pojistné 400 Kč se pojištění vztahuje jak na Vás, tak i všechny osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti. I toto pojištění má navíc celosvětovou platnost!

Často kladené dotazy k pojištění odpovědnosti pilota

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti pilota

Nabízíme vám unikátní pojištění zaměřené na piloty, žáky i instruktory létání. S pojištěním odpovědnosti pro piloty je možné se vyvarovat nepříjemnostem v případě škod, které byste mohli způsobit na vypůjčeném letadle. Zároveň se jedná o pojištění s celosvětovou platností bez příplatku. Pro vyšší standard můžete využít i variantu Plus, ke které náleží ještě připojištění finančních škod.

Jste velcí fanoušci létání nebo si to chcete jen párkrát vyzkoušet? Pojištění si můžete upravit dle vašich potřeb. Můžete si vybrat, zda vám vyhovuje více na dobu určitou (na 3, 6, 9 nebo 12 měsíců) nebo dobu neurčitou (každý rok s prodlužováním bez nutnosti podepisovat novou smlouvu). Pojištění pilotů využijete i na amatérských leteckých soutěžích a veřejných vystoupeních.

Pokud létání učíte, potěší vás určitě skutečnost, že pojištění propiloty i instruktory je v jedné smlouvě již v základní ceně. Stejně tak je možné pojistit i žáky bez příplatku!

Abychom vás nezdržovali od létání, můžete si pojištění pilotů objednat onlineokamžitou platností! Jednoduchost a přitom komplexní ochrana odlišují spolu s dalšími výhodami náš produkt od ostatních. Přesvědčte se sami!

 

*okamžitá platnost nastává při platbě kartou a letu z letiště s řízeným provozem v jeho provozní době. Pro lety z letiště bez řízeného provozu se pojištění sjednává s platností nejdříve následující den po sjednání pojištění. 

Jaké dokumenty jsou potřeba v případě pojistné události?