Welcome

Bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài

Buy online
 

Thông tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm Welcome

ERGO pojišťovna, a.s., thông báo cho khách hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm Welcome.


Vào ngày 2 tháng 8 năm 2021, Đạo luật sửa đổi Đạo luật số 326/1999 Sb., Về việc cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc, có hiệu lực. Sự thay đổi liên quan đến bảo hiểm y tế toàn phần cho người nước ngoài.

Việc thay đổi luật sẽ không ảnh hưởng đến những khách hàng đã ký hợp đồng bảo hiểm trước ngày 1 tháng 8 năm 2021. Chúng tôi xin đảm bảo với khách hàng rằng trong thời hạn bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các quyền lợi bảo hiểm phù hợp với các điều kiện bảo hiểm chung.

Không cần thay đổi gì cả.

Các hợp đồng bảo hiểm Welcome được ký kết với công ty bảo hiểm ERGO trước ngày 2 tháng 8 năm 2021 là phù hợp với pháp lý của Cộng hòa Séc.

Nếu khách hàng của chúng tôi gặp phải một cách tiếp cận có vấn đề từ phía cơ quan nhà nước hoặc cơ sở y tế, họ có thể liên hệ với chúng tôi:

  • E-mail: info@ergo.cz
  • Điện thoại: +420 221 585 111

Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình và thông báo cho khách hàng về những thay đổi quan trọng.

Thông tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm Welcome - pdf


Mô tả Sản phẩm

Bảo hiểm WELCOME là bảo hiểm sức khỏe du lịch dành cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và các chuyến đi đến khu vực Schengen.

Nó cũng là chứng chỉ bảo hiểm cho thời gian lưu trú lên đến 90 ngày theo Đạo luật số 326/1999 Sb. về việc lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, đã được sửa đổi.

Đối tượng bảo hiểm là các chi phí cho trường hợp chăm sóc cần thiết và khẩn cấp, phát sinh trong quá trình điều trị y tế.

Bảo hiểm WELCOME cũng bao gồm các chi phí có thể được phát sinh liên quan đến chi phí y tế liên quan đến bệnh COVID-19.

Giới hạn đền bù bảo hiểm

Loại bảo hiểm Welcome Standard – Cơ bản Plus – Phụ cấp
Tổng giới hạn tối đa 60 000 EUR 80 000 EUR
chuyên chở y tế 60 000 EUR 80 000 EUR
chuyên chở hài cốt về nước 60 000 EUR 80 000 EUR
chữa răng do tai nạn 6 000 Kč 6 000 Kč
khám chữa răng khác - 6 000 Kč
thuốc chữa bệnh ngoại trú theo đơn - {check}
chăm sóc chửa đẻ - -*
hãng dịch vụ {check}** {check}
chăm sóc phòng bệnh - -

*   không áp dụng trong trường hợp bệnh cấp tính nguy hại đến tính mạng

** chỉ trong trường hợp điều trị có giá vượt quá 5.000 CZK

Khai báo sự kiện bảo hiểm

Biểu mẫu trực tuyến tại đây

Biểu mẫu để tải về tại đây

 


Bảo hiểm y tế Welcome dành cho người nước ngoài

Bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài 1.1.2022

Qui định chung về bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

Tài liệu thông tin về các loại bảo hiểm

Spolupracující zdravotnická zařízení 

Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19