Welcome

Bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài

Buy online
 

Tại sao bạn phải có bảo hiểm?

Việc ký bảo hiểm sức khỏe là bắt buộc đối với tất cả mọi người nước ngoài nếu người đó không có bảo hiểm y tế phổ thông của Tiệp và không phải là công dân EU, đó đồng thời cũng là điều kiện để có được thị thực và gia hạn cư trú tại Cộng hòa Séc.

Bảo hiểm được Cục chính sách tỵ nạn và di dân - Bộ nội vụ CH Séc công nhận là văn bản phù hợp ý nghĩa của Điều 180i và Điều 180j của Luật số 326/1999 Sb về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc cùng các qui định về sau.

Hãng dịch vụ GLOBAL Assistance đảm nhận giúp đỡ suốt ngày đêm, +420222 518 100.

Bảo hiểm WELCOME cũng bao gồm các chi phí có thể phát sinh liên quan đến chi phí y tế liên quan đến COVID-19.

Giới hạn đền bù bảo hiểm

Loại bảo hiểm Welcome Komplex -Tổng hợp Prenatal - Tiền sản Baby – Kèm em bé Dítě+ - Em bé + Standard – Cơ bản Plus – Phụ cấp
Tổng giới hạn tối đa 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR
chuyên chở y tế 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR
chuyên chở hài cốt về nước 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 80 000 EUR 60 000 EUR 80 000 EUR
chữa răng do tai nạn 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
khám chữa răng khác 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč - 6 000 Kč
thuốc chữa bệnh ngoại trú theo đơn {check} {check} {check} {check} - {check}
chăm sóc chửa đẻ {check}* {check} {check} - - -**
chăm sóc trẻ sơ sinh - - 300 000 Kč - - -
hãng dịch vụ {check} {check} {check} {check} {check}*** {check}
chăm sóc phòng bệnh {check}**** {check}****** {check}**** {check}***** - -

* không áp dụng trong trường hợp bệnh cấp tính nguy hại đến tính mạng

** liên quan tới việc chửa đẻ mà thời gian chờ đợi trong khoảng 3 và 8 tháng

Khai báo sự kiện bảo hiểm

Biểu mẫu trực tuyến tại đây

Biểu mẫu để tải về tại đây


Bảo hiểm y tế Welcome dành cho người nước ngoài

Qui định chung về bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

Tài liệu thông tin về các loại bảo hiểm

Spolupracující zdravotnická zařízení 

Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19