Navázání spolupráce s GLOBAL ASSISTANCE

V souvislosti s ukončením činnosti asistenční služby CORIS Praha jsme navázali spolupráci s asistenční službou GLOBAL ASSISTANCE a.s., která nyní poskytuje asistenci v rámci zdravotního pojištění cizinců na telefonním čísle +420222 518 100.