Welcome

Zdravotní pojištění cizinců

Sjednat online
 

Jsme TOP pojišťovna

pro cizince

Rychlé online sjednání

z pohodlí domova

Platnost v Schengenu

bez příplatku

Aktuální informace od 2.8.2021

ERGO pojišťovna, a.s., tímto informuje své klienty, kteří využívají produkt Welcome.

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon, který pozměňuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Změna se mimo jiné týká možnosti sjednávat komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Změna zákona se v žádném případě nedotkne klientů, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu do 1. 8. 2021 včetně. Chceme tímto klienty ujistit, že v pojistné době, která je uvedena na pojistné smlouvě, jsme připraveni poskytnout pojistné plnění v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami.

Není nutné provádět jakékoliv změny.

Pojistné smlouvy Welcome uzavřené s pojišťovnou ERGO před 2. 8. 2021 jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Pokud by se naši klienti setkali s problémovým přístupem ze strany státních orgánů nebo zdravotnických zařízení, mohou se obrátit na nás:

 • E-mail: info@ergo.cz
 • Telefon: +420 221 585 111

Situaci dále sledujeme a o podstatných změnách budeme klienty informovat.

Informace pro klienty, kteří mají aktuálně sjednané pojištění Welcome, naleznete také v tomto dokumentu


Popis produktu

Produkt Welcome je cestovní zdravotní pojištění cizinců na území České republiky a pro výjezdy do Schengenského prostoru.  Slouží zároveň jako doklad o pojištění při pobytu  do 90 dnů  podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění.

Předmětem pojištění jsou náklady  pro případ nutné a neodkladné péče, které vznikly v rámci lékařského ošetření.

Předmětem pojištění WELCOME jsou rovněž prokazatelné náklady, které vznikly v rámci léčebných výloh, v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Výhody produktu

 • limit pojistného plnění až 80 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služba
 • rostoucí síť spolupracujících zdravotnických zařízení
 • platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku
 • rychlé online sjednání z pohodlí domova

Přehled tarifů

Welcome Standard

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Welcome Plus

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu
Tarify Welcome - nutná a neodkladná péče Standard Plus
Celkový limit na pojistnou událost 60 000 EUR 80 000 EUR
Lékařský převoz 60 000 EUR 80 000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 60 000 EUR 80 000 EUR
Zubní ošetření - úraz 6 000 Kč 6 000 Kč
Ostatní stomatologie - 6 000 Kč
Ambulantně předepsané léky - {check}
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky - {check}
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod - -*
Asistenční služby {check}** {check}
Preventivní péče, očkování - -
Dispenzární péče - -

*) neplatí pro případ akutního ohrožení života
**) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč
 

Hlášení pojistné události

On-line formulář  zde

Pdf formulář ke stažení zde


Dokumenty ke zdravotnímu pojištění pro cizince Welcome

Důležité: Informace pro klienty využívající produkt Welcome - s platností od 2.8.2021

Veřejný přislib k očkování pojištěnců zdravotního pojištění cizinců Welcome proti COVID-19 - s platností od 20.5.2021

Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců - s platností od 1.1.2022

Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců - s platností od 1.12.2018
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců - s platností od 1.9.2017
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců - s platností od 3.10.2016
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců - s platností od 1.1.2016
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců - s platností od 1.1.2014
Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců - s platností od 17.9.2012

Všeobecné pojistné podmínky pojištění občanské odpovědnosti ke zdravotnímu pojištění cizinců - s platností od 1.12.2018
Všeobecné pojistné podmínky pojištění občanské odpovědnosti ke zdravotnímu pojištění cizinců - s platností od 1.9.2017
Všeobecné pojistné podmínky pojištění občanské odpovědnosti ke zdravotnímu pojištění cizinců - s platností od 1.3.2015

Spolupracující zdravotnická zařízení 

Informační dokument o pojistném produktu zdravotní pojištění cizinců - s platností od 1.12.2018
Informační dokument o pojistném produktu zdravotní pojištění cizinců - s platností od 23.2.2018

Cizinecká policie - informace o platnosti inkasních bloků