Welcome

Zdravotní pojištění cizinců

Sjednat online
 

Jsme TOP pojišťovna

pro cizince

Rychlé online sjednání

z pohodlí domova

Platnost v Schengenu

bez příplatku

Popis produktu

Produkt Welcome je určen pro cizí státní příslušníky, kteří se trvale zdržují na území České republiky.

Ať už je důvodem pobytu studium, pracovní činnost nebo sloučení rodiny, pro získání či prodloužení víza je nutné mít sjednané zdravotní pojištění cizinců v definovaném rozsahu.

Produkt Welcome je v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a je tedy bezproblémově uznávaný odborem azylové a migrační politiky (dřive cizineckou policií).

Předmětem pojištění jsou náklady související s pobytem pojištěného na území ČR, které vznikly v rámci lékařského ošetření. Pojištění též platí pro výjezdy z ČR do ostatních států Schengenského prostoru.

 

Výhody produktu

 • limit pojistného plnění až 80 000 EUR na 1 událost
 • nonstop asistenční služba
 • rostoucí síť spolupracujících zdravotnických zařízení
 • platnost pojištění v celém Schengenu bez příplatku
 • speciální tarify pro těhotné ženy a novorozence
 • sleva za bezeškodní průběh pro studenty
 • rychlé online sjednání z pohodlí domova

Přehled tarifů

Welcome Baby

 • zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu je určeno za účelem pojištění těhotenství a novorozence do 1 měsíce věku

Welcome Komplex

 • zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu musí uzavřít cizinec, který žádá o prodloužení víza na území ČR nebo žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí pro pobyt nad 90 dnů

Welcome Plus

 • rozšířené zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Welcome Standard

 • základní zdravotní pojištění cizinců v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 60.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu si může uzavřít cizinec, který žádá o vízum na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí nebo sjednává pojištění na území ČR, ne však za účelem prodloužení pobytu

Welcome Dítě+

 • zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu umožňuje čerpat preventivní péči vč. povinných očkování pro děti ve věku 0-5 let ve shodném rozsahu s veřejným zdravotním pojištěním
Tarif WelcomeBabyKomplexPlusStandardDítě+
Komplexní zdravotní pojištění{check}{check}--{check}
Celkový limit na pojistnou událost80 000 EUR80 000 EUR80 000 EUR60 000 EUR80 000 EUR
Lékařský převoz80 000 EUR80 000 EUR80 000 EUR60 000 EUR80 000 EUR
Repatriace tělesných ostatků80 000 EUR80 000 EUR80 000 EUR60 000 EUR80 000 EUR
Zubní ošetření - úraz6 000 Kč6 000 Kč6 000 Kč6 000 Kč6 000 Kč
Ostatní stomatologie6 000 Kč6 000 Kč6 000 Kč-6 000 Kč
Ambulantně předepsané léky{check}{check}{check}-{check}
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky{check}{check}{check}-{check}
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod{check}{check}*-**--
Péče o novorozence300 000 Kč----
Asistenční služby{check}{check}{check}{check}***{check}
Preventivní péče, očkování{check}****{check}****--{check}*****
Dispenzární péče{check}{check}--{check}

* ) na těhotenství a porod se vztahují čekací doby v délce 3 a 8 měsíců
** ) neplatí pro případ akutního ohrožení života
*** ) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč
**** ) do limitu dle článku 10, odst. 6 VPP
***** ) v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním v ČR

Ještě lepší komplexní pojištění

Oznamujeme, že od 01.07.2015 byla pro pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče ze Všeobecných pojistných podmínek pro zdravotní pojištění cizinců – WELCOME 140101 odstraněna výluka dle článku 15 odst. 1 písm. w (Pojištění se nevztahuje na čerpání zdravotní péče na léčení takových nemocí a zdravotních stavů, kdy je zdravotní péče vhodná, účelná a potřebná, ale lze ji poskytnout až po návratu do mateřské země pojištěného), a že ji v rámci komplexního zdravotního pojištění nebude naše pojišťovna uplatňovat.

Jsme TOP pojišťovnou pro cizince!

V červenci 2016 jsme se umístili na prvním místě v mystery shoppingu uskutečněném Asociací pro integraci a zdraví cizinců. Tisková zpráva k nahlédnutí zde.

V červnu 2015 jsme byli zvoleni 2. nejlepší pojišťovnou v nezávislém hodnocení pojišťoven zajišťujících pojištění pro cizince v České republice z pohledu 156 ředitelů nemocnic! Nezávislý celostátní průzkum "Zdravotní pojišťovna roku 2015" prováděla organizace HealthCare Institute společně s výzkumnou agenturou Ipsos. Kompletní tisková zpráva s vyhodnocením je k nahlédnutí zde.