ERGO Renta

Kombinace ochrany a investic do fondů

 

Ochrana rodiny

v kombinaci s investicí

Flexibilní nastavení

investiční strategie

Variabilní výplata

jednorázově nebo důchodem

 

V současné době není produkt ERGO Renta nabízen.

Popis produktu

Investiční důchodové životní pojištění je variantou životního pojištění, která kombinuje pojistnou ochranu s investováním prostředků do investičních fondů. Navíc Vám umožňuje zabezpečit se na stáří díky doživotně vyplácené rentě.

Volba investiční strategie je pouze a jen v rukou klienta! Sami si můžete zvolit, jak vysokou míru rizika jste ochotni podstoupit za účelem získání požadovaného výnosu.

Vložené prostředky je možné zhodnotit v rámci německých MEAG fondů:

 • MEAG ProInvest
 • MEAG EuroBalance
 • MEAG EuroRent
 • a/nebo garantovaného ERGO fondu

Zajímá vás, jak si investiční fondy MEAG aktuálně vedou? Prohlédněte si pravidelné měsíční reporty MEAG nebo nás kontaktujte pro bližší info!

Výhody produktu

 • bezpečnost - zajištění prostřednictvím úspěšných německých fondů MEAG
 • flexibilita - volba investiční strategie je v rukou klienta a je možné ji kdykoliv změnit
 • operativnost - možnost mimořádných vkladů a výběrů i úpravy výše pojistného
 • komplexnost - široká nabídka úrazových připojištění i zproštění od placení v případě trvalé invalidity

Pojistná rizika

 • nastavení smlouvy v rozsahu spořící varianta až maximální pojistná ochrana
 • v případě dožití bude vyplacena aktuální hodnota fondu
 • v případě úmrtí bude vyplacena pojistná částka pro případ úmrtí nebo 105 % hodnoty fondu podle toho, která částka bude vyšší
 • výběr 9 úrazových krytí pro závažné i drobné úrazy včetně bonusu zdarma v podobě krytí Zachraňovací náklady v limitu 10.000 Kč
 • možnost připojištění zproštění od platby pojistného v případě trvalé invalidity klienta způsobené jak nemocí, tak i úrazem

Parametry pojištění

 • pojistné může být placeno běžným způsobem (s měsíční až roční frekvencí), i formou jednorázového pojistného
 • minimální vstupní věk jsou 3 roky
 • minimální pojistná doba je 5 let
 • minimální jednorázový vklad je 30.000 Kč
 • minimální běžně placené pojistné je 500 Kč měsíčně

Doživotní úrazový důchod

Unikátní krytí, které Vás doživotně zabezpečí v případě vážného úrazu. Nárok na doživotní úrazový důchod vzniká, pokud úraz zanechá trvalé následky v rozsahu 35 % nebo více. V takovém případě Vám budeme doživotně měsíčně vyplácet Vámi sjednaný důchod a navíc jako bonus vyplatíme jednorázově jeho 5ti až 10ti násobek. Bližší informace viz VPP.

Dokumenty k investičnímu důchodovému životnímu pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro investiční důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta - s platností od 1.10.2018
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta - s platností od 1.12.2016 
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta - s platností od 1.7.2015 
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Renta - s platností od 1.1.2014 

Všeobecné pojistné podmínky pro investiční životní a úrazové pojištění ERGO Life - s platností od 1.1.2015
Všeobecné pojistné podmínky pro investiční a důchodové životní a úrazové pojištění ERGO Life - s platností od 1.1.2014

Informační dokument o pojistném produktu ERGO Renta úrazová část - s platností od 23.2.2018
Informační dokument o pojistném produktu ERGO Renta úrazová část - s platností od 1.10.2018

> Měsíční reporty MEAG

> Měsíční reporty CONSEQ

> Ceny podílových jednotek IŽP

Nákladovost a rizikovost finančních fondů v produktu ERGO Renta

Sdělení klíčových informací:

Conseq dynamická strategie jednorázové pojistné - s platností od 22.12.2019

Conseq dynamická strategie pravidelné pojistné - s platností od 22.12.2019

Conseq konzervativní strategie jednorázové pojistné - s platností od 22.12.2019

Conseq konzervativní strategie pravidelné pojistné - s platností od 22.12.2019

Conseq vyvážená strategie jednorázové pojistné - s platností od 22.12.2019

Conseq vyvážená strategie pravidelné pojistné - s platností od 22.12.2019

Garantovaný fond 2016 jednorázové pojistné - s platností od 22.12.2019

Garantovaný fond 2016 pravidelné pojistné - s platností od 22.12.2019

MEAG EuroBalance jednorázové pojistné - s platností od 22.12.2019

MEAG EuroBalance pravidelné pojistné - s platností od 22.12.2019

MEAG EuroRent jednorázové pojistné - s platností od 22.12.2019

MEAG EuroRent pravidelné pojistné - s platností od 22.12.2019

MEAG ProInvest jednorázové pojistné - s platností od 22.12.2019

MEAG ProInvest pravidelné pojistné - s platností od 22.12.2019

 

Kompletní soubor sdělení klíčových informací k jednotlivým fondům a strategiím - s platností od 1.12.2018 do 21.12.2019
Kompletní soubor sdělení klíčových informací k jednotlivým fondům a strategiím - s platností od 1.10.2018 do 30.11.2018
Kompletní soubor sdělení klíčových informací k jednotlivým fondům a strategiím - s platností od 1.1.2018 do 30.9.2018